Verleden en heden

Je ogen zijn als sterren

die stralen in de nacht


Ze geven me het hemels licht

waar mijn ziel zo naar smacht


Je hand voor vast in de mijne

voelde als een grootse reis


Met jou wilde ik verdwalen

in een eindeloos paradijs


Elke dag met jou was feest

een dans van hart tot hart


Want jij bent mijn zielslief

mijn vreugd mijn pracht


In jouw ogen lees ik dromen

in jouw armen vond ik de rust


Je blijft mijn zon mijn maan

mijn eeuwige sterren kust

©️ Rudolf 20-07-24

Laat los

Stralen koud zonlicht valt op je schouders

Achter stapelwolken schuilt zware geschiedenis

Een groot mozaïek van openingen en sluitingen


Je handen breien vertwijfeld de hemellucht

Woorden verwaaien intens tot een draaischaduw

Daarin verstopt de taal van onze stilte

Elke ademhaling is een knipoog van kostbare tijd


Onze oprechte liefde bloeit als kruiden overal

Zelfs in meurende scheuren van grauw beton

Je verliefde ogen dansen met het blauw

En schoon vang ik steeds elk wezenlijk fragment

Tussen de geroemde regels van je zwoele wind


Schenk jezelf eens echt ware moed in

Laat los een pijnlijk alledaags ge-emmer

Geen herinnering nog zal ons ooit raken

Slechts de fluistering van een hernieuwd begin

©️ Rudolf 12-07-24

Scherven spiegelen

gouden tranen druppelen

onder de grauwe maan

een hart schreeuwt drama

scherven spiegelen ontering


vergeten zinnen fluisteren

in een kamer zonder liefde

zwart papier huilt in inkt

verloren dromen zweven


elke schaduw spreekt

van stilte en verdriet

ogen zoeken een wereld

waar echo's niet bestaan

©️ Rudolf 04-07-24

Jouw adem

zwaaiend licht

tangovlammen

op een wankele vloer


lippen vol zon

smelten in de verte

waar sterren fluisteren


hartslag echo’s

jouw naam in mijn adem

als regen op glas


verholen verlangen

ademend in de nacht

kneedbaar de horizon


ruisend in evenwicht

twee zielen verwikkeld

in vurige stilten

©️ Rudolf 29-06-24

Lief kind

Gemis sluimert stilletjes

jij, lief schoon hartekind

onwetend steeds voortbewegend

tussen droom en onterende macht


Schimmen dansen

een echo je vrolijke lach

in het kloppend hol

een ruimte vol wachtende leegte


Stemmen fluisteren

maar stil blijft jouw naam

als zon zakt en gelijk met haar

jouw schaduw verdwijnt


Het verlangen in één adem

als gemis van jou, lief kind

een litteken dat nooit heelt


Dagen zijn verstrengelde draden

waarbij jouw naam

voor altijd in mij leeft


In schaduwen zoek ik

de vrolijkheid die je was

als speelse echo elke dag

©️ Rudolf 26-06-24

Gevangen

Zacht slaapt het gemis

in de plooien van een deken

zonder het gewicht

van een lichte adem


Fluisteringen van verleden

waait door een kamer

het ruisen van afwezigheid

klinkt als een heimelijk lied


Liefde in een schaduw gevangen

kinderlach verloren in de wind

de stilte is een schim

van wat onuitwisbaar leek

©️ Rudolf 15-06-24

Gebroken adem

in wakker maanlicht

schakerden schaduwen

zij in zij verlicht 


tussen lakens

kreunde een thuis

geheel bevrijd


je huid sprak fluisterend

en ik antwoordde met stilte

vingers als trillende vleugels


elk woord een zucht

elke zucht

een hemels verlangen


in gebroken adem

dit geschreven vers 

met een rilling 


onze lichamen

in en in gedichten

een vergeten taal

©️ Rudolf 13-06-24

Moedig gewicht 

Zwijgzaam zijn de kieren

van een verwachten


De stilte omarmend

in een wazige kamer


Golven van verlangen

breken zielen


Stil de woorden

in een eeuwig fluisteren


Het ontbreken

van moedig gewicht


Ondergedompeld

in het vloeibare heden 
©️ Rudolf 10-06-24

Deze dag

Vandaag is jouw dag

Een dag vol zon

Vol glimlach

Bloemen in je haar


En sterren in je ogen

Jij die mijn hart bezit

Je lach is muziek

Je stem als poëzie


Op elke jaardag

Innig mijn kus

Vier ik op afstand jou

Met kaars oprecht mijn trouw

©️ Rudolf 05-06-24

In elkaars bestaan 

Het kind dat speelt

een hand die groet

en vriendelijke ogen

die elkaar verstaan


Vrede is een droom

die pas waarheid wordt

dra wij oprecht geloven

in elkaars bestaan


Geen grootse daden

geen wapengekletter

maar aardse liefde

die hemels de wereld vult


Een glimlach hier

een woordje daar

raakt warm de vrede

die d' mens in stilte hult©️ Rudolf 31-05-24

Jij en ik

lippen braken door de nacht

fluisterende vonken in de duisternis

huid raakte huid als vuur

geen grenzen geen angst

alleen gloeiend verlangen


ogen versmolten in stilte

handen en vingers streelden zacht in

hartslag echode door de kamer

een dans van hitte en adem

ultieme vertedering zonder bangen

©️ Rudolf 28-05-24

O Lot

Er bloeit

een blozende bloem

in deze schone weide


Ogen zien hemels

in de einder

blaadjes vrolijk blauw


Oog ik een weide

vol blaadjes

vrolijk hemelsblauw


Denk ik steeds aan jou

in deze schone

hemelse weide

©️ Rudolf 24-05-24

Ogen spraken

Je hand in de mijne

een stille gelofte


Onder de kille maan

vonden wij warmte


Woorden onuitgesproken

maar ogen die spraken


Wat harten al wisten

in oprecht zachte gebaren


Tussen de regels van ons bestaan

vlocht de liefde haar draad


Onzichtbaar maar sterk

als een fluistering van de wind

©️ Rudolf 21-05-24

Al van verre

In jouw ogen

al van verre

zag ik de schoonste sterren


Op jouw neusje

iedere nacht

glansde de gloed van de maan


Over jouw lippen zwoel

vloeide de warmte

van de zomer spontaan


In de tuin

van mijn oprecht hart

jij groeide en bloeide er broos


Op de wind

danste je glimlach

als een open geurende roos

©️ Rudolf 16-05-24

Fluister licht

Jij bent als lentezon

in een duistere nacht


Een fluistering van liefde

voller glinster pracht


Schenk mij je warme hand

dan laat ons verdwalen


Te midden licht en donker

binnen eigen verhalen

©️ Rudolf 12-05-24

Ik vergeet je niet

Geprezen

door iedereen

die haar ziet


Een bloem

die spreekt van

vergeet me niet


Ik heb deze bloem

niet geplukt

zij maakt me juist blij


Want elke keer

weet ze van mij

jij Rudolf


Jij vergeet

haar

niet

©️ Rudolf 08-05-24

Bedrog

In stille nachten

waar dromen dwalen


Waar sterren fluisteren

en de maan blijft stralen


Keren tijden zich om

een nieuwe start


Waar hoop ontluikt

vanuit het hart


Doch bij elk krieken

van de dag


Verdwijnt de droom

vervliegt de lach

©️ Rudolf 02-05-24

Jouw glimlach

is als de zon

die mijn wereld

verlicht


Het doet

mijn hart dansen

verheven

en verlicht

©️ Rudolf 29-04-24


Mijn schrik

Hier of ginder

of waar dan ook


Wij blijven zielsgeliefden

voor het leven


In het oudste verbond van drie

sereen en oprecht

zijn wij op elkaar


En ook al voed je het gewicht

van een zieke geest

je schreef mij niet zomaar


Laat aan hem het gekraakte bed

om zijn macht

in dromen af te doen


Breek alle angsten

verlaat de schone schijn

en ga


Met twee

want ook uit schrik voor haar

pen ik dit neer

©️ Rudolf 27-04-24

Zielsliefde

Ik streelde jouw figuur

en zoende jouw natuur


Ik zoende en zoende

en jij zoende en zoende


Wij gaven smaak


Elkaar de liefde smaak

en het plakte


De liefde plakte zalig fijn

aan elkaars tong


En zo raakt ware liefde


Zo moet het zijn

tussen hoofd en long

©️ Rudolf 25-04-24


Mijn droef hart

In het duister

van elke nacht

geschitter van een ster


Mijn droef hart fluistert

warm je naam

verlangend van ver


Als een zachte wind

die zwoel fleemt

doorheen hoge bomen


Oprecht roemt mijn ziel

steeds de jouwe

in vele dromen

©️ Rudolf 11-04-24

Het moment

Als een mens droomt

onder hemelsblauw

waar zon warmt

het gewas fleemt


Van middaglicht mild

waar zwoel een water

op het ritme van de dag

zoet slingert


Van een pracht hemeling

haar zen moment

binnen een symfonie

van strelende verzuchting

©️ Rudolf 07-04-24

In een lentebries

in de stilte van de nacht

fluistert mijn hart

steeds jouw naam

onder sterrenpracht


bezingt mijn ziel

de melodie van je stem

die als een milde bries

heel mijn huid beroert

door mijn wezen fleemt


zwieren mijn gedachten

zoals rozenbloesems

in een lentebries

intens op jouw naam

naar waar liefde mij eeuwig leidt

binnen een zee van geen tijd

©️ Rudolf 28-03-24

Met elke ademtocht

Met elke ademtocht

ervaar ik jouw ziel

als een zwoele bries

die mijn geest ontwart


Met elke ademtocht

sterkt en stevigt liefde

immer en voor eeuwig

diep in mijn oprecht hart


Met elke ademtocht

vol verlangen en troost

blijf ik gelaten bangen

om een broos kinderhart

©️ Rudolf 24-03-24

Zonnestralend

In jouw lach

bloeit de lente

op haar mooist


Als bloemen

die de zonnestralen roemen

bij vloed


Als een

diepe echo

van een verre droom


Als symfonie

van liefde

in haar volle gloed

©️ Rudolf 22-03-24

In naam van Baarle Hertog

In 't land van de Liereman 

te midden vele knuffelbomen 

lieten twee zielsverwanten 

stilletjes de minne komen 


In beider diepvoelend hart 

binnen het land der vromen 

innig geborgen en verbonden 

zal liefde voor eeuwig stromen 

©️ Rudolf 16-03-24

Zen
droom

in het grootse licht

lieve schat

slaap zonder stress

onder een maanloze

schitternacht

met mijn oprecht hart

voor immer

in gedacht
©️ Rudolf 27-02-24

Zielslieven

befluisteren

't licht

Al het andere

is slechts

duisternis
©️ Rudolf 19-02-24

Hemels
liefde

als symfonie

in een zalig refrein

een schone lach

verlicht als melodie

de maanloze nacht

en zwevend

op de tonen

van zoete pracht

zal ware hartstocht

lispelzinnend

immer liefde zijn
©️ Rudolf 05-02-24

Een warm gloren

Zacht in avondgloed

En maanlicht zoet

De ziel zingt gebogen

In een serenade

Een eeuwig lied

Warm bij 't ochtendgloren

Hartstocht stil geboren

Een dans van ogen

En geen façade

Zingt het hart verliefd

©️ Rudolf 01-02-24

Met hart en ziel

Onder herfstige schijn, (stralend omhuld),

bloeide liefde, intens en onverhuld

Wat schaapjes bewolkten onschuldig de liefdeslucht,

van 't minnespel, waarbij passie zucht

Twee paar ogen smeekten, 'raak mij zonder woord',

bij 't intens samensmelten, het hart bekoort

En wolken zongen een onschuldig refrein

ware liefde, vol zoet, blijft als klare wijn

©️ Rudolf 22-01-24

Jij

Die mijn ziel

betoverde

mijn hart veroverde

Liefde

die steeds groeit

hemels bloeit

En passie

Die van laat

tot vroeg

in dromen boeit

©️ Rudolf 18-01-24

Oh Lot

Er is een bloem

Waar de wind laag stof blaast

De bloesem is blauw

Ik sta op het pad

Houd je hand vast

In gedachten

Naast deze bloem

De bloesem is blauw

In gedachten bij jou

©️ Rudolf 15-01-24 
Zalig gelegen

Als lentestralen zomers armen

om te koesteren en te warmen

je zalig gelegen hemels gat

(ten teken van, och, wie doet me wat)

Oh mocht ik toch weer uren toeven

tussen haren en nagelgroeven

om minnevol en zonder dralen

liefde te laten nederdalen

©️ Rudolf 12-01-24

Keer om in tijd

Zonnetjes, jouw ogen

sterren helder

Samen door 't bos struinen

over velden

Jouw raking voelt

als een veder, gericht

Wij schrijven ons verhaal

bij schitterlicht

Jij, mijn liefste

aan de horizon, weids

Onze liefde gloeit

in stilte van tijd

©️ Rudolf 09-01-24

Oh Orchimont

Ik kus je

in mijn dromen

nog steeds daar 

duizend maal

Op elk plekje

van je huid

je ziel

en zaligheid

Opdat ik mijn oprecht

geschonken hart

overal kalm

voel kloppen in jou

©️ Rudolf 05-01-24

In pracht

Jouw blik

een horizon

van warme gloed

Stevig je slag

in pracht

bij eb en vloed

Met glimlach

mild

als lentewind

Biedt vreugd

aan ieder

winterkind

©️ Rudolf 04-01-24

Daar

Waar golven bruisend zingen

een eindeloos ziltlied

Waar een rode avondzon

traagzaam de horizon verliet

Waar een schip met zeemanshart

belevenissen de volle maannacht

Waar onder klare sterrenhemel

schaterende meeuwen in vleugelpracht

Waar jij en ik frank en vrij

zalig in adamskostuum verblijven

Coutume op strand aan zee

elkaar liefdevol lezen en schrijven

©️ Rudolf 03-01-24


Eerzaam

De minne

dans der zielen

onder stralend zonlicht

Zilte zeeënbriesjes

fluisteren ware verhalen

van zielse verbondenheid

Luisterrijke verbinding

van ons beide harten

binnen dit eerzaam dicht

Liefde bloeit

als onvoorwaardelijk

voorbij aan eeuwigheid

©️ Rudolf 30-12-23

Mijn hart in jou weent

In jouw ogen straalde een warmte van duizenden zonnen

en je glimlach danste de sterren van de hemel


Jouw liefde was als een zachte melodie die mijn hart zingen liet

en bij iedere aanraking ervoer ik de tederheid van een eeuwige omhelzing

Mijn lof voor jou reikte verder dan de hemel

want jij was mijn belichaming van ware liefde

Maar thans weet ik je ogen vrijwel warmteloos

Sterven de sterren zonder je dansende glimlach

Onnodig een stille dood

©️ Rudolf 16-12-23

Jij, mijn droom

In het zicht van vele

tedere zonnestralen

koestert mijn liefde

vredig zonder schroom

Vrij en onbevangen

als bloemen in de lentetijd

bloeit verder het hart

groots als mijn droom

©️ Rudolf 06-12-23

Puur en onbevangen

in ogen, spiegels

van puur verlangen

mijmert een liefde

teder en onbevangen

twee stille zielen

die elkaar begrijpen

de minne koesteren

geesten die nader rijpen

van hemel op aarde

een eeuwig moment

waar hartstocht bloeit

intens en ongekend

©️ Rudolf 28-11-23

Hoera hoera hoera

Altijd in mijn gedacht

jij grote kleine meid

Vlaams je kwieke tong

en vaak in vrolijke val

Geniet deze jarige dag

met mams en lieve lach

©️ Rudolf 27-11-23

Hemels in tijd

Onze dromen

fluisteren in kleuren

van rozen

Van verliefd

aan een duinvoet

op wit zand verpozen

Van lief elkaar

met vingers

en lippen kozen

Van hemels

samen de tijd

verblozen

©️ Rudolf 23-11-23

Ziltig zoet

Bij verlichte glinstergolven

pluk ik de hemel bij volle maan

Dansen we blootsvoets rotsvast,

in 't gefluister van de ruisende zee

Zucht ik in klare ogentrance

voor een plaatje in ware pracht

Beweegt een zalige zoete vrucht,

heimelijk bevend ziltig mee

©️ Rudolf 21-11-23

Intens

In de branding

van jouw lach,

vind ik de golven

van verlangen

Op het zand

van onze tijd,

schrijven we liefde

in elk korreltje

Dansen we al

intens samen,

intiem op slechts

één borreltje

©️ Rudolf 20-11-23

Oh Wal Lonie

Onder zwoel maanlicht,

fluistert de nacht

Fonkelen sterren,

in dromerige pracht

In nevel gehuld,

als een zilveren gloed

Bloeit liefde, in stilte,

benard, maar zoet

©️ Rudolf 15-11-23

Ons hart

Laat de wereld zwijgen,

laat de tijd stilstaan

In jouw liefde,

wil ik eeuwig vergaan

Geen woorden nodig,

ons hart spreekt klare taal

Samen zijn we,

ons eigen liefdesverhaal

©️ Rudolf 13-11-23

Liefde puur

In jouw oog spiegelt levensvuur

Een blik vol liefde, passie, puur

Jouw glimlach, als een lentewind

Brengt vreugd in ieder winterkind

En oh zo hemels straalt jouw pracht

Mijn lief van dromen elke nacht

©️ Rudolf 12-11-23

Elkaars blik

Als zoete warme gloed

Dansen harten

Ontwaakt passie

Verstrengelen zielen

Onder zwoel maanlicht

Vliegen vonken

In elkaars blik

Laait 't vuur op

Als fonkelend licht

Reizen beiden

In harmonie

Door ruimte en eeuwige tijd

©️ Rudolf 10-11-23

Maanlicht

In jouw ogen,

een diepe zee

Waar liefde stroomt,

oneindig mee

Groots in maanlicht

straalt je lach zo zacht

Als liefdeslied

in elke ster gebracht

Mijn ziel, het vedert

zacht jouw lied

Voor jou,

mijn dartel hartendief

©️ Rudolf 09-11-23

In mij

Bij elke trage ademtocht

Zowel de dag als in nacht

Heilzaam de lucht, de zucht

Verguld met warmte, zacht

Ik luisterde, naar herbeleving

Gesneden pijnen, een verdriet

Dan je warmte, dankbaarheid

Liefde, welke mij nooit verliet

In mijn hart, mijn ziel

Je voelt als altijd nabij

Het blijft liefde, passie

Ware hartstocht in mij

©️ Rudolf 04-11-23

In verbondenheid

In 't diepst van onze ziel is eeuwig vuur ontvlamt

Dat in verbondenheid onze zielen samenspant

Liefde die van geen grenzen weet, van geen rand 

Een vlam die in beiden eeuwig voort brandt

Een passie die ons beiden verbond

Hoe groot de wereld ook en rond

Hoe de aard, waar dan ook, ons leven leidt

In elkaars liefde vonden wij de eeuwige tijd

De warmte van je handen, 't voelde zo vertrouwd

Ons hernieuwd samenzijn is wat mijn ziel beschouwt

Hoe onstuimig ook als de golven in zee

In onze liefde hervinden wij de sleutel mee

Passionele liefde, vuur dat nooit vergaat

In elke kus en streling, teder en nooit te laat

Samen zijn we één, in hart en ziel

Dit is de liefde die ons leven stielt

Laat onze zielen elkaar nooit verzaken

Nooit verzaken elkaars hart diep te raken

Hernieuwd in elkaars armen, innig en vol vuur

Herbeleven wij ooit onze liefde, warm en puur

©️ Rudolf 30-10-23


Gedrieën ons twee

Ginder of hier of waar ook en wat men er ook

van vindt

Wij zijn en blijven met elkaar ziels gekoppeld

in ons hart

Er bestaat voor ons in wezen niet veel andere aard

dan wij

In een aller zielste verbond van hemelse liefde

van twee

©️ Rudolf 28-10-23

Dromen blijven

Ik wou

dat ik jou

ontmoeten kon

Ik zou je warm

langs de waterlijn

liefdevol omarmen

Nog voor de zilte vloed

(wij daar beiden zoet)

ons verjagen kon

Wij in onschuld

op de hoogste kruin

van een warme duin

Pakkend horizonnen

richting de ziltig

uitdovende winterzon

Rudolf 26-10-23

Zielsliefde

Toverkracht,

diep van binnen

Een vonk,

die eeuwig gloeit

In verbondenheid

van zinnen

Rudolf 18-10-23


als jij dacht

dat ik jou

vergeten zou

de stille nachten

vredig

slapen zou

terwijl een hevig vuur

in mij

verder brandt

ik de trilling

mis

van je warme hand

©️ Rudolf 11-10-23

Oogt als droom

Jij vert een verte in sjans met heel je wezen

Jij zicht in spel van licht een trillende horizon

Jij danst op trots een minnedans op monsterlijke rots

Jij oogt als droom in betere leef verweven

Jij weet een trillende horizon in zweem van biddend licht

©️ Rudolf 04-10-23

Minnedans

in dans der nimfen naakt

bij warme zomerwind

hemels avondrood

voldaan d' deugd verloren

op vederlichte naalden

bij 't avondgloren

de laatste zonnestralen

volmaakt geraakt
©️ Rudolf 22-09-23

Blozend verlangen

Ik prevel bloemende taal,

raak vertederend jouw blozende knopjes

in een groot bed van rozenrood

Ik voel je glimmen bij mijn boeiende zinnen,

liefde groeit en bloeit in hart en ziel

in dit stevig rozenbed van hevig verlangen

Ik lees en beroer alleen, waar geen neen,

ontboezem ze één voor één strelend en wat later, geheel ontladend,

vloeit met bed en rozen de minne ineen

©️ Rudolf 16-09-23

Volmaakt

Daar

samen

omarmd

naakt

Tot volmaakt

de avond

en nacht

ons raakt

©️ Rudolf 14-09-23

Avondlust

De herfst kent een sfeer

van schimmige ochtenden

stil en vochtig

De wazige zon

prikt machtig en wint

doorheen de dag aan kracht

De prachtige avondkust

brengt mens hemel

in rust

De nacht danst de maan

en sjansen sterren

van verre

©️ Rudolf 07-09-23

Zou je dan?

wanneer ik hoge zilte golven trotseer

in een laatste zomergeur

geelgroenrode peren laat blozen

onder pril herfstlicht

blote benen laat flemen

onder winderig sterrenlicht

een ijzige winter

in winterslaap kleur

©️ Rudolf 02-09-23

Ce le vie 
ik leef het heden 

zonder een verleden 

te vergeten 


verweven zielsdraden 

immer voelbaar 

die ik bezield koester 


eeuwige liefde 

loyaal in een ziel 

geweven 
©️ Rudolf 03-08-2023

Kom!
Je oprecht hart 

schreeuwt 


Je prachtige ziel 

woelt zich steeds om en om 

lieve schat 


Je bent beslist geen 

handen en voeten alleen 

maar veel echter dan echt 

een heel mooi aardmens 
©️ Rudolf 04-07-2023

De nachten 
zelfs als ik je in mijn dromen 

met mijn zwoele lippen 

en strelende vingers raak 


voelt het immer 

zowel hemels 

als volmaakt 
©️ Rudolf 23-06-2023

Lief 
mag ik opnieuw je roos opwinden 

hoog en hemels onze hemel in 

weids voorbij het wolkenrijk 

zielsverliefd samen hernieuwd aarden 
©️ Rudolf 16-06-2023

Stille wenk
ik denk 

intens

immer terug 


aan onze

eerste 

stille wenk 


onze eerste 

intense 

kus
©️ Rudolf 11-06-2023


Het mooiste paar 
jouw sprekende ogen 

met je zachte wimpers 

daarboven 


je warme lippen 

fijn neusje 

en wangen zacht 


de dag en nacht 

verlang ik in gedachten 

naar je pracht ziel 


koester ik met lach 

in mijn dromen 

je pracht hart 


waar ik waarlijk 

keer op keer 

voor viel 
©️ Rudolf 11-06-2023

In het hart gegrift


van harte 

en geniet je dag 

met Helena's 

vrolijke lach 


zo ik jullie ken 

jou dolgraag 

in je zen 

onbevangen zag 


en ziet 

ook al is het 

een hard gelag 

ik vergeet jullie niet 
©️ Rudolf  05-06-2023
Overzicht -

JUNI 2022

Datum

5. jun, 2022

APRIL 2022

Datum

28. apr, 2022

FEBRUARI 2022

Datum

22. feb, 2022

5. feb, 2022

JANUARI 2022

Datum

31. jan, 2022

DECEMBER 2021

Datum

28. dec, 2021

21. dec, 2021

OKTOBER 2021

Datum

19. okt, 2021

AUGUSTUS 2021

Datum

6. aug, 2021

JULI 2021

Datum

29. jul, 2021

24. jul, 2021

16. jul, 2021

JUNI 2021

Datum

29. jun, 2021

MEI 2021

Datum

26. mei, 2021

23. mei, 2021

19. mei, 2021

8. mei, 2021

2. mei, 2021

APRIL 2021

Datum

17. apr, 2021

7. apr, 2021

MAART 2021

Datum

29. mrt, 2021

FEBRUARI 2021

Datum

26. feb, 2021

22. feb, 2021

19. feb, 2021

16. feb, 2021

14. feb, 2021

JANUARI 2021

Datum

30. jan, 2021

28. jan, 2021

27. jan, 2021

24. jan, 2021

22. jan, 2021

18. jan, 2021

15. jan, 2021

12. jan, 2021

7. jan, 2021

5. jan, 2021

3. jan, 2021

DECEMBER 2020

Datum

20. dec, 2020

17. dec, 2020

4. dec, 2020

NOVEMBER 2020

Datum

25. nov, 2020

3. nov, 2020

OKTOBER 2020

Datum

26. okt, 2020

22. okt, 2020

SEPTEMBER 2020

Datum

20. sep, 2020

10. sep, 2020

6. sep, 2020

5. sep, 2020

1. sep, 2020

AUGUSTUS 2020

Datum

27. aug, 2020

JULI 2020

Datum

19. jul, 2020

JUNI 2020

Datum

29. jun, 2020

MEI 2020

Datum

23. mei, 2020

19. mei, 2020

12. mei, 2020

8. mei, 2020

APRIL 2020

Datum

11. apr, 2020

2. apr, 2020

MAART 2020

Datum

29. mrt, 2020

24. mrt, 2020

9. mrt, 2020

FEBRUARI 2020

Datum

29. feb, 2020

20. feb, 2020

15. feb, 2020

10. feb, 2020

9. feb, 2020

JANUARI 2020

Datum

10. jan, 2020

1. jan, 2020

DECEMBER 2019

Datum

23. dec, 2019

21. dec, 2019

12. dec, 2019

NOVEMBER 2019

Datum

28. nov, 2019

17. nov, 2019

11. nov, 2019

3. nov, 2019

1. nov, 2019

OKTOBER 2019

Datum

27. okt, 2019

23. okt, 2019

11. okt, 2019

8. okt, 2019

7. okt, 2019

SEPTEMBER 2019

Datum

29. sep, 2019

20. sep, 2019

15. sep, 2019

5. sep, 2019

JULI 2019

Datum

24. jul, 2019

13. jul, 2019

1. jul, 2019

JUNI 2019

Datum

26. jun, 2019

17. jun, 2019

7. jun, 2019

MEI 2019

Datum

29. mei, 2019

25. mei, 2019

16. mei, 2019

APRIL 2019

Datum

30. apr, 2019

Deel deze pagina

unsplash