Met hart en ziel

Onder herfstige schijn, (stralend omhuld),

bloeide liefde, intens en onverhuld

Wat schaapjes bewolkten onschuldig de liefdeslucht,

van 't minnespel, waarbij passie zucht

Twee paar ogen smeekten, 'raak mij zonder woord',

bij 't intens samensmelten, het hart bekoort

En wolken zongen een onschuldig refrein

ware liefde, vol zoet, blijft als klare wijn

©️ Rudolf 22-01-24

Jij

Die mijn ziel

betoverde

mijn hart veroverde

Liefde

die steeds groeit

hemels bloeit

En passie

Die van laat

tot vroeg

in dromen boeit

©️ Rudolf 18-01-24

Oh Lot

Er is een bloem

Waar de wind laag stof blaast

De bloesem is blauw

Ik sta op het pad

Houd je hand vast

In gedachten

Naast deze bloem

De bloesem is blauw

In gedachten bij jou

©️ Rudolf 15-01-24 
Zalig gelegen

Als lentestralen zomers armen

om te koesteren en te warmen

je zalig gelegen hemels gat

(ten teken van, och, wie doet me wat)

Oh mocht ik toch weer uren toeven

tussen haren en nagelgroeven

om minnevol en zonder dralen

liefde te laten nederdalen

©️ Rudolf 12-01-24

Keer om in tijd

Zonnetjes, jouw ogen

sterren helder

Samen door 't bos struinen

over velden

Jouw raking voelt

als een veder, gericht

Wij schrijven ons verhaal

bij schitterlicht

Jij, mijn liefste

aan de horizon, weids

Onze liefde gloeit

in stilte van tijd

©️ Rudolf 09-01-24

Oh Orchimont

Ik kus je

in mijn dromen

nog steeds daar 

duizend maal

Op elk plekje

van je huid

je ziel

en zaligheid

Opdat ik mijn oprecht

geschonken hart

overal kalm

voel kloppen in jou

©️ Rudolf 05-01-24

In pracht

Jouw blik

een horizon

van warme gloed

Stevig je slag

in pracht

bij eb en vloed

Met glimlach

mild

als lentewind

Biedt vreugd

aan ieder

winterkind

©️ Rudolf 04-01-24

Daar

Waar golven bruisend zingen

een eindeloos ziltlied

Waar een rode avondzon

traagzaam de horizon verliet

Waar een schip met zeemanshart

belevenissen de volle maannacht

Waar onder klare sterrenhemel

schaterende meeuwen in vleugelpracht

Waar jij en ik frank en vrij

zalig in adamskostuum verblijven

Coutume op strand aan zee

elkaar liefdevol lezen en schrijven

©️ Rudolf 03-01-24


Eerzaam

De minne

dans der zielen

onder stralend zonlicht

Zilte zeeënbriesjes

fluisteren ware verhalen

van zielse verbondenheid

Luisterrijke verbinding

van ons beide harten

binnen dit eerzaam dicht

Liefde bloeit

als onvoorwaardelijk

voorbij aan eeuwigheid

©️ Rudolf 30-12-23

Mijn hart in jou weent

In jouw ogen straalde een warmte van duizenden zonnen

en je glimlach danste de sterren van de hemel


Jouw liefde was als een zachte melodie die mijn hart zingen liet

en bij iedere aanraking ervoer ik de tederheid van een eeuwige omhelzing

Mijn lof voor jou reikte verder dan de hemel

want jij was mijn belichaming van ware liefde

Maar thans weet ik je ogen vrijwel warmteloos

Sterven de sterren zonder je dansende glimlach

Onnodig een stille dood

©️ Rudolf 16-12-23

Jij, mijn droom

In het zicht van vele

tedere zonnestralen

koestert mijn liefde

vredig zonder schroom

Vrij en onbevangen

als bloemen in de lentetijd

bloeit verder het hart

groots als mijn droom

©️ Rudolf 06-12-23

Puur en onbevangen

in ogen, spiegels

van puur verlangen

mijmert een liefde

teder en onbevangen

twee stille zielen

die elkaar begrijpen

de minne koesteren

geesten die nader rijpen

van hemel op aarde

een eeuwig moment

waar hartstocht bloeit

intens en ongekend

©️ Rudolf 28-11-23

Hoera hoera hoera

Altijd in mijn gedacht

jij grote kleine meid

Vlaams je kwieke tong

en vaak in vrolijke val

Geniet deze jarige dag

met mams en lieve lach

©️ Rudolf 27-11-23

Hemels in tijd

Onze dromen

fluisteren in kleuren

van rozen

Van verliefd

aan een duinvoet

op wit zand verpozen

Van lief elkaar

met vingers

en lippen kozen

Van hemels

samen de tijd

verblozen

©️ Rudolf 23-11-23

Ziltig zoet

Bij verlichte glinstergolven

pluk ik de hemel bij volle maan

Dansen we blootsvoets rotsvast,

in 't gefluister van de ruisende zee

Zucht ik in klare ogentrance

voor een plaatje in ware pracht

Beweegt een zalige zoete vrucht,

heimelijk bevend ziltig mee

©️ Rudolf 21-11-23

Intens

In de branding

van jouw lach,

vind ik de golven

van verlangen

Op het zand

van onze tijd,

schrijven we liefde

in elk korreltje

Dansen we al

intens samen,

intiem op slechts

één borreltje

©️ Rudolf 20-11-23

Oh Wal Lonie

Onder zwoel maanlicht,

fluistert de nacht

Fonkelen sterren,

in dromerige pracht

In nevel gehuld,

als een zilveren gloed

Bloeit liefde, in stilte,

benard, maar zoet

©️ Rudolf 15-11-23

Ons hart

Laat de wereld zwijgen,

laat de tijd stilstaan

In jouw liefde,

wil ik eeuwig vergaan

Geen woorden nodig,

ons hart spreekt klare taal

Samen zijn we,

ons eigen liefdesverhaal

©️ Rudolf 13-11-23

Liefde puur

In jouw oog spiegelt levensvuur

Een blik vol liefde, passie, puur

Jouw glimlach, als een lentewind

Brengt vreugd in ieder winterkind

En oh zo hemels straalt jouw pracht

Mijn lief van dromen elke nacht

©️ Rudolf 12-11-23

Elkaars blik

Als zoete warme gloed

Dansen harten

Ontwaakt passie

Verstrengelen zielen

Onder zwoel maanlicht

Vliegen vonken

In elkaars blik

Laait 't vuur op

Als fonkelend licht

Reizen beiden

In harmonie

Door ruimte en eeuwige tijd

©️ Rudolf 10-11-23

Maanlicht

In jouw ogen,

een diepe zee

Waar liefde stroomt,

oneindig mee

Groots in maanlicht

straalt je lach zo zacht

Als liefdeslied

in elke ster gebracht

Mijn ziel, het vedert

zacht jouw lied

Voor jou,

mijn dartel hartendief

©️ Rudolf 09-11-23

In mij

Bij elke trage ademtocht

Zowel de dag als in nacht

Heilzaam de lucht, de zucht

Verguld met warmte, zacht

Ik luisterde, naar herbeleving

Gesneden pijnen, een verdriet

Dan je warmte, dankbaarheid

Liefde, welke mij nooit verliet

In mijn hart, mijn ziel

Je voelt als altijd nabij

Het blijft liefde, passie

Ware hartstocht in mij

©️ Rudolf 04-11-23

In verbondenheid

In 't diepst van onze ziel is eeuwig vuur ontvlamt

Dat in verbondenheid onze zielen samenspant

Liefde die van geen grenzen weet, van geen rand 

Een vlam die in beiden eeuwig voort brandt

Een passie die ons beiden verbond

Hoe groot de wereld ook en rond

Hoe de aard, waar dan ook, ons leven leidt

In elkaars liefde vonden wij de eeuwige tijd

De warmte van je handen, 't voelde zo vertrouwd

Ons hernieuwd samenzijn is wat mijn ziel beschouwt

Hoe onstuimig ook als de golven in zee

In onze liefde hervinden wij de sleutel mee

Passionele liefde, vuur dat nooit vergaat

In elke kus en streling, teder en nooit te laat

Samen zijn we één, in hart en ziel

Dit is de liefde die ons leven stielt

Laat onze zielen elkaar nooit verzaken

Nooit verzaken elkaars hart diep te raken

Hernieuwd in elkaars armen, innig en vol vuur

Herbeleven wij ooit onze liefde, warm en puur

©️ Rudolf 30-10-23


Gedrieën ons twee

Ginder of hier of waar ook en wat men er ook

van vindt

Wij zijn en blijven met elkaar ziels gekoppeld

in ons hart

Er bestaat voor ons in wezen niet veel andere aard

dan wij

In een aller zielste verbond van hemelse liefde

van twee

©️ Rudolf 28-10-23

Dromen blijven

Ik wou

dat ik jou

ontmoeten kon

Ik zou je warm

langs de waterlijn

liefdevol omarmen

Nog voor de zilte vloed

(wij daar beiden zoet)

ons verjagen kon

Wij in onschuld

op de hoogste kruin

van een warme duin

Pakkend horizonnen

richting de ziltig

uitdovende winterzon

Rudolf 26-10-23

Zielsliefde

Toverkracht,

diep van binnen

Een vonk,

die eeuwig gloeit

In verbondenheid

van zinnen

Rudolf 18-10-23


als jij dacht

dat ik jou

vergeten zou

de stille nachten

vredig

slapen zou

terwijl een hevig vuur

in mij

verder brandt

ik de trilling

mis

van je warme hand

©️ Rudolf 11-10-23

Oogt als droom

Jij vert een verte in sjans met heel je wezen

Jij zicht in spel van licht een trillende horizon

Jij danst op trots een minnedans op monsterlijke rots

Jij oogt als droom in betere leef verweven

Jij weet een trillende horizon in zweem van biddend licht

©️ Rudolf 04-10-23

Minnedans

in dans der nimfen naakt

bij warme zomerwind

hemels avondrood

voldaan d' deugd verloren

op vederlichte naalden

bij 't avondgloren

de laatste zonnestralen

volmaakt geraakt
©️ Rudolf 22-09-23

Blozend verlangen

Ik prevel bloemende taal,

raak vertederend jouw blozende knopjes

in een groot bed van rozenrood

Ik voel je glimmen bij mijn boeiende zinnen,

liefde groeit en bloeit in hart en ziel

in dit stevig rozenbed van hevig verlangen

Ik lees en beroer alleen, waar geen neen,

ontboezem ze één voor één strelend en wat later, geheel ontladend,

vloeit met bed en rozen de minne ineen

©️ Rudolf 16-09-23

Volmaakt

Daar

samen

omarmd

naakt

Tot volmaakt

de avond

en nacht

ons raakt

©️ Rudolf 14-09-23

Avondlust

De herfst kent een sfeer

van schimmige ochtenden

stil en vochtig

De wazige zon

prikt machtig en wint

doorheen de dag aan kracht

De prachtige avondkust

brengt mens hemel

in rust

De nacht danst de maan

en sjansen sterren

van verre

©️ Rudolf 07-09-23

Zou je dan?

wanneer ik hoge zilte golven trotseer

in een laatste zomergeur

geelgroenrode peren laat blozen

onder pril herfstlicht

blote benen laat flemen

onder winderig sterrenlicht

een ijzige winter

in winterslaap kleur

©️ Rudolf 02-09-23

Ce le vie 
ik leef het heden 

zonder een verleden 

te vergeten 


verweven zielsdraden 

immer voelbaar 

die ik bezield koester 


eeuwige liefde 

loyaal in een ziel 

geweven 
©️ Rudolf 03-08-2023

Kom!
Je oprecht hart 

schreeuwt 


Je prachtige ziel 

woelt zich steeds om en om 

lieve schat 


Je bent beslist geen 

handen en voeten alleen 

maar veel echter dan echt 

een heel mooi aardmens 
©️ Rudolf 04-07-2023

De nachten 
zelfs als ik je in mijn dromen 

met mijn zwoele lippen 

en strelende vingers raak 


voelt het immer 

zowel hemels 

als volmaakt 
©️ Rudolf 23-06-2023

Lief 
mag ik opnieuw je roos opwinden 

hoog en hemels onze hemel in 

weids voorbij het wolkenrijk 

zielsverliefd samen hernieuwd aarden 
©️ Rudolf 16-06-2023

Stille wenk
ik denk 

intens

immer terug 


aan onze

eerste 

stille wenk 


onze eerste 

intense 

kus
©️ Rudolf 11-06-2023


Het mooiste paar 
jouw sprekende ogen 

met je zachte wimpers 

daarboven 


je warme lippen 

fijn neusje 

en wangen zacht 


de dag en nacht 

verlang ik in gedachten 

naar je pracht ziel 


koester ik met lach 

in mijn dromen 

je pracht hart 


waar ik waarlijk 

keer op keer 

voor viel 
©️ Rudolf 11-06-2023

In het hart gegrift


van harte 

en geniet je dag 

met Helena's 

vrolijke lach 


zo ik jullie ken 

jou dolgraag 

in je zen 

onbevangen zag 


en ziet 

ook al is het 

een hard gelag 

ik vergeet jullie niet 
©️ Rudolf  05-06-2023
Overzicht -

JUNI 2022

Datum

5. jun, 2022

APRIL 2022

Datum

28. apr, 2022

FEBRUARI 2022

Datum

22. feb, 2022

5. feb, 2022

JANUARI 2022

Datum

31. jan, 2022

DECEMBER 2021

Datum

28. dec, 2021

21. dec, 2021

OKTOBER 2021

Datum

19. okt, 2021

AUGUSTUS 2021

Datum

6. aug, 2021

JULI 2021

Datum

29. jul, 2021

24. jul, 2021

16. jul, 2021

JUNI 2021

Datum

29. jun, 2021

MEI 2021

Datum

26. mei, 2021

23. mei, 2021

19. mei, 2021

8. mei, 2021

2. mei, 2021

APRIL 2021

Datum

17. apr, 2021

7. apr, 2021

MAART 2021

Datum

29. mrt, 2021

FEBRUARI 2021

Datum

26. feb, 2021

22. feb, 2021

19. feb, 2021

16. feb, 2021

14. feb, 2021

JANUARI 2021

Datum

30. jan, 2021

28. jan, 2021

27. jan, 2021

24. jan, 2021

22. jan, 2021

18. jan, 2021

15. jan, 2021

12. jan, 2021

7. jan, 2021

5. jan, 2021

3. jan, 2021

DECEMBER 2020

Datum

20. dec, 2020

17. dec, 2020

4. dec, 2020

NOVEMBER 2020

Datum

25. nov, 2020

3. nov, 2020

OKTOBER 2020

Datum

26. okt, 2020

22. okt, 2020

SEPTEMBER 2020

Datum

20. sep, 2020

10. sep, 2020

6. sep, 2020

5. sep, 2020

1. sep, 2020

AUGUSTUS 2020

Datum

27. aug, 2020

JULI 2020

Datum

19. jul, 2020

JUNI 2020

Datum

29. jun, 2020

MEI 2020

Datum

23. mei, 2020

19. mei, 2020

12. mei, 2020

8. mei, 2020

APRIL 2020

Datum

11. apr, 2020

2. apr, 2020

MAART 2020

Datum

29. mrt, 2020

24. mrt, 2020

9. mrt, 2020

FEBRUARI 2020

Datum

29. feb, 2020

20. feb, 2020

15. feb, 2020

10. feb, 2020

9. feb, 2020

JANUARI 2020

Datum

10. jan, 2020

1. jan, 2020

DECEMBER 2019

Datum

23. dec, 2019

21. dec, 2019

12. dec, 2019

NOVEMBER 2019

Datum

28. nov, 2019

17. nov, 2019

11. nov, 2019

3. nov, 2019

1. nov, 2019

OKTOBER 2019

Datum

27. okt, 2019

23. okt, 2019

11. okt, 2019

8. okt, 2019

7. okt, 2019

SEPTEMBER 2019

Datum

29. sep, 2019

20. sep, 2019

15. sep, 2019

5. sep, 2019

JULI 2019

Datum

24. jul, 2019

13. jul, 2019

1. jul, 2019

JUNI 2019

Datum

26. jun, 2019

17. jun, 2019

7. jun, 2019

MEI 2019

Datum

29. mei, 2019

25. mei, 2019

16. mei, 2019

APRIL 2019

Datum

30. apr, 2019

Deel deze pagina

unsplash