Oh sneeuwklokje


Wie heeft jou naar het licht gelokt?

De lente is niet nabij

Vertrouw de almachtige niet!

En de zon die jokkebrokt!

Zo het Hem behaagt!

Ik geschapen ben

En hopelijk velen behaagt

Alleen zó mijn waarde

Bloei ik mijn tijd

©️ Rudolf 24-01-24

In zeven

Sliertig de ochtendschemer

Een wazige zon warmt de nevel

boven de oostelijke horizon

Zoel schuimt de westen zee

Zij verwaait haar verhalen uiteen

aan dijk en duin over 't strand

Zwoel koppen de golven

Hartstocht danst ziltig deinend

in zeven tel harmonie

En tekent een symfonie

van bijzondere vormen

in vochtig fluisterzand

©️ Rudolf 21-01-24

Passioneel licht
In 't schijnsel

van vele

avondschemeringen

Ontvouwt de maan

mystiek

haar mysterieuze vleugels

Schitteren sterren

helder

als diamanten dromen

En verduisteren de nachten

momenten van

hartstochtelijke onstuimigheden
©️ Rudolf 20-01-24

Veelzijdig de zang

aan stromend water zoet

hoog het wuivende riet

weeft een vliegenier

motiefjes in het geniep

met lijsterveren trots

en grootske ogen kien

zingt in nacht een gaal

crescendo zijn lentelied

©️ Rudolf 18-01-24


Warm ijs

Warme gevels dragen

lange pegels

van glanzend ijs

Dikke sneeuwvlagen

fluisteren

in knisperende wijs

Voorzichtige voetstappen

klinken

als een zacht gekrak

In een kil

koningslandschap

met z'n veroverend pak

©️ Rudolf 16-01-24

Mysterieus het lied

Luister goed bij volle maan

betoverd lijkt het bos

Want daar dansen vele elfjes

mysterieus maar trots

En zingen alle bomen

een lied al eeuwenoud

Men waant zich bij volle maan

waarlijk in een sprookjeswoud

©️ Rudolf 15-01-24

Oh oh koning

Ook ik wacht op de eerste echte sneeuw,

zacht en dik

Verwacht spoedig de eerste wervelende vlokken,

in lach en kick

En dat kindergezichten zich gelukzalig verdringen,

aan de vele winterramen

Om het laatste stukje groen,

boeiend te zien begraven

En jonge wangen zien gloeien,

een winter lang in overgave

Bij verplichtingsvrije sledetochten,

even geen schreeuwend blokken

Bij 't tegen de wind in schaatsen, in een lang lint,

sneeuwballen en geluiden van klokken

©️ Rudolf 09-01-24

Geef mij maar bloeiend leven

Schenk mij beter trage, brede

wat lage rivieren en kanalen

vol van rietkragen, bladgezonde wilg,

oeverloze grienden,

zonder rumoerige dorpen en steden,

met dieren die je zelden ziet, maar wel vermoedt

Geef mij maar het voorjaar,

met blijmoedig bloemige landschappen,

bloeiende bomen, struiken

en akkers met tekens

van groeiend leven,

de kracht van kiemende zaden

Geef mij maar vogels, muzikaal gebekt

bij het vlechten, paren, jagen in kwettervlucht,

met stille vleugelslagen

Een hert of vos even verderop,

of een wolf,

languit in het gras

met wat levenslustige jongen,

stilletjes onder breed hangende bomen

verscholen

Geef mij maar alles veel van dat

©️ Rudolf 28-12-23

Vergankelijk de dans

Bij de stroom van tijd

in een eeuwige dans

leefden planten en dieren

in stilte en balans

Fluisterde de aarde

verhalen van her

over liefde, leven

en het mysterie van ver

Na de mens z'n tijd

in vernietigende dans

leven planten en dieren

hernieuwd in balans

Fluistert de aarde

verhalen over oud

zeer; de graaiende mens

en z'n hysterie voor goud

©️ Rudolf 15-12-23

Sereen en vrij

diep in 't oerbos, duister in pracht

fluistert de wind, zwoel, mild en zacht

zingen vogels weids in de lucht

slaat een eekhoorn bang op de vlucht

voor een wolf, op zoek naar gemak

wijl wijs een uil, vanaf zijn tak

kijkt naar water, dat kabbelt voort

waar een eend dobbert, ongestoord

als een hert, met waardig gewei

graast in stilte, sereen en vrij

onder hemels drachtelijk lied

waar dierlijk echt alles geschiedt

©️ Rudolf 13-12-23

In tederheid

Fleurige wilde bloemen

wiegen flemend op het ritme

van een winderige lentedag

Deze hemelse aarde

in tederheid van schemering

leeft in volle avondpracht

Naast ademende stilte

welwillend in een oor

liefkozend zacht

©️ Rudolf 29-11-23

Ergens

In een broddelland van kriebelkippen,

dansen kwekkeleenden op hoge wolkenklippen

Draagt het zoete strand een groene ruitjeshoed,

speelt de zomerzon verstoppertje met de lage vloed

Heeft de regenboog gestreepte sokken aan,

fluistert de westenwind geheimen naar de mallemaan

Geeft een schatermeeuw waterles aan een groepje vis,

schildert een inktvis een garnalenboog aan de horizon met walvispis

©️ Rudolf 25-11-23


In vlinderdans

Een beek zingt zacht

haar teder lied

Kiezels glinsteren

in het zalige water

Als een vlinder danst

in 't hoge zomerriet

Een tafereel van rede,

een stilte theater

Waar dwalend in een tuin

van hartstochtelijk groen

Aardse liefde bloeit,

als de mooiste bloem

©️ Rudolf 22-11-23

Tussen leven en dood

De zomerzon kleurt de bloemen in gouden gloed,

als vleugels de folkrock dansen, vlinderend zoet

Lippen omhuld met de geur van de aarde,

gekust aan het leven, vol van waarde

Bomen toppen naar de hemelen hoog,

oertakken verspreiden hun geur in loog

Een symbool van kracht, van leven en dood,

dit eeuwen verhaal, oud fluisterend groot

©️ Rudolf 19-11-23

In het land van Bartje

In een stal van toeters en bellen,

danst een koe met een trompet

Draagt de maan een feestmuts,

speelt een pinguïn je van retteketet

In een land vol van doppertjes,

dansen eenden in hun klompen

Speelt de zee verstoppertje,

met een theepot in lompen

Breien wolken scheve sokken,

voor een zwevende stok in vis

Schildert de winterzon regenbogen,

met een kwast van cocaïne gewis

©️ Rudolf 19-11-23

Helende stilte

In de luwte van het bos,

geritsel van bladeren

Een palet onzer natuur,

waar helende stilte weeft

Waar zonsondergangtinten

de rustige stroom kussen

Als droom van elke dichter,

in sierlijke kleuren glans

Onder de lieflijke blik

van een roze fluister maan

In tijdloze geuren dans,

waar wereldse schoonheid vloeit

©️ Rudolf 16-11-23


Ondertussen, diep in een bosDaar hinkt een hert 'hink stap sprong' met een stekelblinde haas,

draagt een uil z'n hoed, als een piraat, die roepende dwaas 


Danst op vochtige grond vol giechelende paardenvijgen,

een vlinder in bokkensprongen, met z'n vijven 


Speelt een eend piano, zingt een vis z'n kom en kwel lied,

en houdt de slak een race, maar die duurt een eeuwigheid, dus neem gerust wat bier en geniet 


Terwijl mee kwakende springende kikkers bontgekleurde sjaals om hun hielen prikken, 


als de uil z'n reggae zingt in de nacht

en een egel op z'n stekelige gitaar de blues speelt, in pracht©️ Rudolf 15-11-23


Bloesem zoet

In het aanschijn

van de nacht

Bloeiend als een roos

zo zacht

Arm in arm,

in warme gloed

Liefde,

zilte bloesem zoet

Een maanondergang,

in symfonie

Jij en ik,

zalig in harmonie

©️ Rudolf 11-11-23

Dieren rijk

In een rijk waar dieren dansen op ieder pad, in de nacht gemaakt

Een rijk van bont en veer, waar een wildernis vredig steeds ontwaakt

Waar een vos stil door de schemer sluipt, staart in zilveren lint

Het bos zijn koninkrijk is, waar hij stilletjes een ruimte bemint

Waar ogen glinsteren in maanlicht, vol mysterie en kracht

Waar een aard, ieder wezen met een eigen verhaal, in pracht

Een waarde wereld, rijk, licht en hemels divers

Verbinding, een heerlijke band, zoals een dicht in vers

©️ Rudolf 10-11-23

Die brug, die kei

Daar en verder zo,

die zwerfkei, aan 't water en brug,

wij zaten daar, samen, in zen,

in en om elkaar, zij aan zij

Twee harten, nee drie,

drie zielen, van ware liefde vol,

onder een blauwe lucht,

wat wolkjes op een rij

Aan en in het water, zorgeloos,

een kinderziel in pracht,

in zen, in harmonie,

mocht 't zichzelf zijn

't Kabbelde daar zachtjes voort,

wij samen, een kinderstem,

en 't warme water,

in eindeloos liefdes refrein

Die kei, aan brug en waterlijn,

in gelofte, stilletjes, vol liefde,

vol passie, van elkaar vol,

beloofden we ons hart voor altijd te zijn

©️ Rudolf 03-11-23

Partij voor de Dieren

in warme omarming van de aarde in haar hemelse pracht

koesteren wij een lief, ze schenkt ons haar kracht

met eerbied voor elk bloempje dat in stilte bloeit

en ook ieder dier dat in den wilde, ook in vrijheid groeit

moeder aarde, onze wieg, groots o zo schoon

verdient ons aller zorg en verdient geen economische ondertoon

als beweging, met liefde en zorg, in beweging hand in hand

koesteren we elkaar en moeder aarde, dat is onze band

©️ Rudolf 02-11-23

God's klare natuur
onder een schone zonneschijn,

in 'd vroege ochtendgloren

ontwaakt ons moeder aarde,

een nieuwe wonderdag geboren

vol van dier, insect, mens en liefde,

God's aardrijk hemels verlicht

met elk moment een fleurig geschenk,

almaar roemrijk in vederzicht

als koesterbloemen stilaan ontluiken,

geurend in kleurenpracht gehuld

in symfonie van God's klare natuur,

die warme harten in verwondering vult

zonnige ochtenden,

met alle pracht en praal

iedere nieuwe zonneopgang,

't blijft een wonderlijk verhaal
©️ Rudolf 31-10-23

Aan de zee

onder de zon

bij de maan

en sterrenpracht

Liefde

straalt

als het mooiste licht

in de nacht
©️ Rudolf 31-10-23


Vrede is een keuze

de aarde schoon

als een aquarel

vederlicht beschilderd

in softy pastel

vredig ingetekend

is hemels licht

een duister werd ons

fluisterend toebelicht

©️ Rudolf 29-10-23

De koning staat

Wanneer voluit

de gronden zwammen

struiken spinnen

dan weet je dat

koning winter

nog even niet

op punt van

beginnen staat

Wanneer wat later

bij kille winden

de bladeren verwaaien

het aardsig stiller

in kalende bossen is

pas dan besef je

dat veel mensen in wezen

onaardse huisezels zijn

©️ Rudolf 24-10-23

Aan pappen voorbij

stormen zwellen

zeeën stijgen

branden verzengen

getergde mensen

raken aan de grenzen

van geveinsde waarden

hoogste tijd van leren

onze enige aarde

vol ontzag te beheren

©️ Rudolf 12-10-23

In stilte 

Een volmaakt evenwicht is verstoord

Met een reeks gevolgen en soms een stilte die men nooit meer vergeet

Een stilte die een leegte vult

Met niets anders dan de dagen vullen met niets anders dan tijd

Luisterend naar wat stilletjes door de wind werd meegevoerd

Dolenden waarvan hen de adem onder hoongelach is afgenomen

©️ Rudolf 10-10-23

Wenswaardig van toon

Zij zijn zo van die gelijkende genen

Zo aards ook met weide en bomen wij 

Waardig 't oog voor alle dieren als mens

Eenzelfde uitgesproken taal ook uitgesproken vrij 

Dezelfde hoogten als ook wijdsen en verten

Aards geraas veelal met toom verweven 

Van menig demonische hoon ogenschijnlijk avers 

Vrijwel altijd wenswaardig zacht de toon van geaardheid 

Diervriendelijkheid immers behoort geen wens

©️ Rudolf 02-10-23 Kies óók partij voor de dieren 

Zij is

één met strand en zeeeen zalige zilte bries als zeenimf naaktzij ebt groots in maneschijnvloedt hemels d' ochtendzont blijmoedig bij doodtijzij glanst rood de ondergaande avondheldert schitterend in sterrenloze nachtenhoudt stormen uit de wind vrijwaart kinderen vrijzij bevredigt hartstocht ziltigtekent in vochtig zand de liefde volmaakt©️ Rudolf 23-09-23

B(l)oeiende herfst

Het sneeuwt bladeren

Het regent takken

Zo de wind waait

Rukt het aan herfstvruchten

Bij vlagen bomen omver

Waaraan wereldse sporen

Maar veel te duur bevonden

Deze binding met natuur

Wij beginselen onze aard niet

Wij bevinden ons van ver

©️ Rudolf 30-09-23

Spoedig

Honingsvol een zoete bijenkast

Laaghangend de overrijpe peren

Warm de wind wapperend de was

Op het gras wat dames en heren

Kind'ren die speels vrolijk vliegen

Wat broodjes van hand in hand

Weggeveegd de laatste vliegen

Een nazomer is terug in 't land

©️ Rudolf 18-09-23

De zee belicht
Zou je mij lieven tot mijn heengaan, liefje?

Zou je, met mij om je arm, mijn ziel omarmen?

Zou je weten dat ik zou?

Leg je oor tegen je borst te luisteren, liefje

Hoor het kloppen van mijn hart bij jou te gast

Een vredig vocht dat lenig door mijn aderen stroomt

Zou je mij lieven als ik oud en lelijk, brak en bedlegerig?

Ziek, zwak en te misselijk om op te staan?

Zou je weten dat ik zou?

Ik ben volop leven, liefje

Ik ben een man van eer, ik drink de regen

Met mond open dans ik in de regen, vol van milde hoop

Mijn kruin waait uit van over de duinen vandaan

Waar ik de zee bespeel, de kroppende meeuwen streel

Ik teen blij in zand langs de waterrand bij opkomend en afgaand tij

Ik beluister breed in glimlach de mij uitschaterende meeuwen

Vraatgevreten snavels als vederlichte kinderen, zwierend en tierend op de winderige wind

Ik ben een mens van deze tijd, mens van zee

Van voor mijn tijd, na mijn tijd

Een ziener, een denker en ik zie dit niet zelf, bedenk dit niet zelf, liefje

Ik ben een mens van insecten, een vlinder, een vogelmens

Van dieren, wild en tam en van bergen, zongraniethoog, vol van levende wezens

Zonder veel tamtam, al te veel gedram

Een gezond hemelwerk benodigt tijd om te groeien, te volgroeien, te bloeien, liefje

In vrijheid, zonder machtige rang, zonder machtig gaslighting dwang

Ons aller onvermijdelijk heengaan zal veelal binnen een scheet, een vloek, een laatste zucht

En waarheen wij heengaan, naar wat voor hemels goddelijke waan, nooit kwam iemand ooit terug in vogelvlucht

Hoorde je mijn woorden, liefje?

Mijn oprecht verwoorde woorden?

©️ Rudolf 26-08-23

Voor jou 
ik slaap vannacht 

onder volle maan 


beluister schittersterren 

een fluister hemel 


zalig vibrerende tonen 

het raakt hart en ziel 


tot het wederom traag 

in de dageraad opgaat 


nee niet de minne stilt 

hemels blijft mijn liefde 
©️ Rudolf 07-07-2023

Stapel
zoals een wilde bloemenzee 

een weide vol grootse rozen 

blozend rood bloemend veel 


zoals de hemel oogt en reikt 

naar licht naar zonnewarmte 

naar zachte zwoele avonden 


wind die deze zee vertedert

een tuin en ik, stapel, heb mij 

welgemeend bloot gegeven
©️ Rudolf 28-06-2023

Ce la vie
ik droeg je op handen 

met armen van alledag 


en zou met jou ook morgen 

hernieuwd vertederend landen 


midden in een zingend bos 

en zonder al te veel zorgen 


zou luister stil onze lach 

zou fluister zacht het mos
©️ Rudolf 24-06-2023

Je oogt 
als een warme zomerdag 

een door de zon beschenen zonnebloem 

ogen warm en gloeiend groen 


in nachten parelend als verre sterren 

met een lach veel breder

dan het heelal eens was


en ik droom en droom en hoop 

ons beiden hemels

de eeuwige hemel in 
©️ Rudolf 15-06-2023

Een zee die roept 
ik hoor mezelf zacht zuchten 

in rul zand 

van vier seizoenen 

langs een zee die roept 


ik heb veelvuldig 

op een dodenwegdeur geklopt 

troosteloos een zandloper gezocht 

binnen een leegte die naar je wenkt 


ik bleef naar jou verlangen 

omstrengeld in een hemels bed 

binnen een rozen kamer  

waarbij tijd opnieuw begint te kloppen 


ik voel mezelf koel zinken 

in het zilte zilt 

van één van de seizoenen 

liefde briefde steeds tevergeefs 
©️ Rudolf 20-05-2023

Mijn trots 

je lacht prachtig 

spint temidden 

vlinder en honingbij 


je oogt vrij 

met aan je zij 

liefde in de hand 


ik blik en klik 

jou deze aard 

schoon en waard 


mijn lief 

mijn vief 

mijn trots 
©️ Rudolf 04-02-2023

Liefde in Orchimont 
je warme blik 

oogt een ogenblik 

of twee

heel tevree 


en zo je oogt 

zingt ook een vogel 

springt ook een vlo 

vedert ook een libelle 

vertedert ook zonlicht 

boogt ook een spectrum 

ruist ook de wind 

bruisen ook de golven 

schateren ook meeuwen 

blikt ook de maan 

schitteren ook de sterren 


lacht groots 

en hoog jou toe 

de aard 


en heb ik je lief 

zielslief 
©️ Rudolf 31-01-2023 

Jij 
bent één met sneeuw en kou 

met mild uitsneeuwende mist 

temidden winterbomen groot 


jij oogt vredig wit 

volmaakt besneeuwd 

zoet in winterpracht 


en ik die vertederend naar jou lach 

als man liefdevol naar je kijk 

voel mij een koning de hemel rijk 
©️ Rudolf 23-01-2023 

Jij
je warme blik 

oogt een ogenblik 

of twee 

heel tevree 

na een zachte klik 


ik oog en beluister 

hoe vogel en vlinder 

deze aard 

en hoe bedaard 

ook jij vlindert en fluistert 


zo lief 

zo vief
©️ Rudolf 15-01-2023

Onvoorwaardelijk
Je ogen ogen 

als een donkere lagune 

onder hemels sterrenlicht 


en fonkelen en schitteren 

als oude en jonge zonnen 

zwevend binnen de wildvreemdste banen 


daarin maandelijks spiegelend 

de niet aflatende stondenmaan 


met aanhoudend plaats voor 

Helena flora en fauna 
©️ Rudolf 05-01-2023 

Voor altijd mijn liefde, jij
Net niet je fijne neus berijpt 

Menige klik met kille vingers 

Glanzende ijspegels als slingers 

Jij die de aard de natuur begrijpt 


Liefde onder krakende voeten 

Doet mij jou warm begroeten ©️ Rudolf  04-01-2023
Mijn aard
over de dieren

de aard 

een liefste 

diep bewaard 


schrijf ik 

mijn woorden 

uit mijn hart 

mijn ziel 


dat is mijn aard ©️ Rudolf 02-01-2023 
Overzicht - .

FEBRUARI 2022

Datum

8. feb, 2022

JANUARI 2022

Datum

21. jan, 2022

DECEMBER 2021

Datum

27. dec, 2021

MEI 2021

Datum

20. mei, 2021

5. mei, 2021

MAART 2021

Datum

25. mrt, 2021

13. mrt, 2021

FEBRUARI 2021

Datum

15. feb, 2021

JANUARI 2021

Datum

31. jan, 2021

17. jan, 2021

15. jan, 2021

10. jan, 2021

DECEMBER 2020

Datum

23. dec, 2020

18. dec, 2020

15. dec, 2020

14. dec, 2020

NOVEMBER 2020

Datum

23. nov, 2020

17. nov, 2020

9. nov, 2020

SEPTEMBER 2020

Datum

26. sep, 2020

22. sep, 2020

4. sep, 2020

2. sep, 2020

JUNI 2020

Datum

27. jun, 2020

5. jun, 2020

3. jun, 2020

2. jun, 2020

MEI 2020

Datum

16. mei, 2020

10. mei, 2020

2. mei, 2020

APRIL 2020

Datum

27. apr, 2020

25. apr, 2020

12. apr, 2020

9. apr, 2020

5. apr, 2020

1. apr, 2020

MAART 2020

Datum

28. mrt, 2020

19. mrt, 2020

18. mrt, 2020

15. mrt, 2020

10. mrt, 2020

9. mrt, 2020

FEBRUARI 2020

Datum

26. feb, 2020

24. feb, 2020

23. feb, 2020

18. feb, 2020

17. feb, 2020

7. feb, 2020

JANUARI 2020

Datum

13. jan, 2020

8. jan, 2020

4. jan, 2020

DECEMBER 2019

Datum

28. dec, 2019

27. dec, 2019

22. dec, 2019

18. dec, 2019

13. dec, 2019

3. dec, 2019

NOVEMBER 2019

Datum

27. nov, 2019

25. nov, 2019

23. nov, 2019

15. nov, 2019

10. nov, 2019

5. nov, 2019

2. nov, 2019

OKTOBER 2019

Datum

31. okt, 2019

30. okt, 2019

29. okt, 2019

23. okt, 2019

7. okt, 2019

4. okt, 2019

SEPTEMBER 2019

Datum

25. sep, 2019

8. sep, 2019

3. sep, 2019

AUGUSTUS 2019

Datum

28. aug, 2019

23. aug, 2019

14. aug, 2019

JULI 2019

Datum

27. jul, 2019

17. jul, 2019

JUNI 2019

Datum

30. jun, 2019

22. jun, 2019

12. jun, 2019

9. jun, 2019

MEI 2019

Datum

26. mei, 2019

APRIL 2019

Datum

18. apr, 2019

5. apr, 2019

MAART 2019

Datum

27. mrt, 2019

13. mrt, 2019

9. mrt, 2019

FEBRUARI 2019

Datum

22. feb, 2019

17. feb, 2019

1. feb, 2019

JANUARI 2019

Datum

28. jan, 2019

24. jan, 2019

21. jan, 2019

20. jan, 2019

9. jan, 2019

DECEMBER 2018

Datum

23. dec, 2018

21. dec, 2018

3. dec, 2018

2. dec, 2018

NOVEMBER 2018

Datum

20. nov, 2018

16. nov, 2018

11. nov, 2018

8. nov, 2018

7. nov, 2018

3. nov, 2018

OKTOBER 2018

Datum

27. okt, 2018

15. okt, 2018

12. okt, 2018

5. okt, 2018

1. okt, 2018

SEPTEMBER 2018

Datum

28. sep, 2018

25. sep, 2018

22. sep, 2018

19. sep, 2018

8. sep, 2018

AUGUSTUS 2018

Datum

25. aug, 2018

22. aug, 2018

17. aug, 2018

16. aug, 2018

12. aug, 2018

11. aug, 2018

8. aug, 2018

1. aug, 2018

JULI 2018

Datum

28. jul, 2018

2. jul, 2018

JUNI 2018

Datum

27. jun, 2018

13. jun, 2018

9. jun, 2018

3. jun, 2018

2. jun, 2018

MEI 2018

Datum

26. mei, 2018

19. mei, 2018

18. mei, 2018

10. mei, 2018

APRIL 2018

Datum

30. apr, 2018

21. apr, 2018

13. apr, 2018

MAART 2018

Datum

9. mrt, 2018

FEBRUARI 2018

Datum

24. feb, 2018

23. feb, 2018

15. feb, 2018

8. feb, 2018

3. feb, 2018

JANUARI 2018

Datum

25. jan, 2018

23. jan, 2018

13. jan, 2018

9. jan, 2018

8. jan, 2018

6. jan, 2018

DECEMBER 2017

Datum

31. dec, 2017

27. dec, 2017

26. dec, 2017

25. dec, 2017

17. dec, 2017

2. dec, 2017

NOVEMBER 2017

Datum

11. nov, 2017

10. nov, 2017

8. nov, 2017

5. nov, 2017

OKTOBER 2017

Datum

27. okt, 2017

18. okt, 2017

15. okt, 2017

11. okt, 2017

9. okt, 2017

SEPTEMBER 2017

Datum

25. sep, 2017

23. sep, 2017

18. sep, 2017

17. sep, 2017

6. sep, 2017

AUGUSTUS 2017

Datum

18. aug, 2017

14. aug, 2017

7. aug, 2017

JULI 2017

Datum

30. jul, 2017

JUNI 2017

Datum

30. jun, 2017

14. jun, 2017

MEI 2017

Datum

26. mei, 2017

APRIL 2017

Datum

25. apr, 2017

11. apr, 2017

MAART 2017

Datum

15. mrt, 2017

7. mrt, 2017

FEBRUARI 2017

Datum

19. feb, 2017

12. feb, 2017

JANUARI 2017

Datum

28. jan, 2017

21. jan, 2017

7. jan, 2017

1. jan, 2017

DECEMBER 2016

Datum

30. dec, 2016

NOVEMBER 2016

Datum

27. nov, 2016

13. nov, 2016

OKTOBER 2016

Datum

28. okt, 2016

SEPTEMBER 2016

Datum

11. sep, 2016

8. sep, 2016

AUGUSTUS 2016

Datum

15. aug, 2016

JULI 2016

Datum

30. jul, 2016

25. jul, 2016

3. jul, 2016

JUNI 2016

Datum

12. jun, 2016

11. jun, 2016

2. jun, 2016

MEI 2016

Datum

16. mei, 2016

16. mei, 2016

APRIL 2016

Datum

28. apr, 2016

23. apr, 2016

Deel deze pagina

unsplash