Rooms

O ironie, kunst der holle vaten

dagelijks als mol van wanorde


Maar wie o wie helpt de zieken

aan een heilzame regelorde?


Bezig blijft de roomse politiek 

met grootse prietpraat plannen


Terwijl menig ziek mens

worstelt met lege pannen

©️ Rudolf 10-06-24

Potjes

Maar, maar, zeg boeren,

dat is,

dat is toch een linkse hobby?


Koetjes in de wei,

een zomerparadijs


Wat een prachtige hobby,

die potjes vol money


De trekker paradeert,

de boer lacht luid


Subsidie hier, subsidie daar,

een eindeloos links geluid

©️ Rudolf 03-06-24

Circus

Ach, daar gaat de kolder natie weer

Met een snufje zout en een vleugje meer

Burgers vaak met klaagzang en gezeur

Als een kudde schapen, bruin van kleur


En de politici, ach die grapjassen

Met hun loze beloften in eindeloze massa's

Ze beloven de maan en nog wat sterren

Maar eindigen vaak met smeren en nog meer wetten


En dan de media, de echte circusklanten

Met schreeuwende koppen en holle klanken

Ze draaien om de waarheid als een tol

En vinden sensatie in elke bruine drol

©️ Rudolf 26-05-24

Haagse drama's

Politiek is net een theater

Iedereen speelt zijn rol

Met veel drama en geklater

Draait het steeds om 't protocol


De een zegt dit, de ander dat

Een akkoord vol pracht en praal

Maar ondertussen in de stad

Doen we alles nog normaal


Politiek is als slecht cabaret

Vol idioot gedoe, soms gesjans

Men kracht, jankt, men retteketet

Maar écht veranderen? Geen kans

©️ Rudolf 20-05-24


Waarheid is een keuze

Luister altijd en alleen

naar de integere stem

van Waarheid


Buiten ieder tumult

van bedrieglijke politici om

ziet men Haar Zuiverheid


Zonder doortrapte politiek

waar ophitsende tongen

ongeverifiërt regeren


Met blik daaraan voorbij

vindt men Waarheid vrank

om Haar ten volle te begeren

©️ Rudolf 09-05-24

God oh God

Belastingen stijgen

En gezondheid verdwijnt


Terwijl macht en geld

Bij een elite verblijft


Giftig politiek theater

Als tragigeestig spel


Voor wie zou de hemel

Voor wie oh wie de hel

©️ Rudolf 16-04-24

Politiek

In het hart

van een theater

waar beloften

vervagen


Waar woorden

vaak maskers zijn

voor verborgen

daden


Waar men

de oprechte stem

veracht

dag en nacht

©️ Rudolf 31-03-24


Als hoogste goed

voor menig politici

wordt het hoog tijd

te ontliegen


woorden

van eerlijkheid

te laten klinken


met beloftes

alleen door integriteit

gedragen

©️ Rudolf 29-03-24


Afgrond

in elk manipulatief hol

van politiek bedrog


waar waarheid buigt

voor macht en wrok


vervaagt elke lijn

tussen goed en slecht


wordt sociaal mens zijn

vaker met hoon beslecht

©️ Rudolf 23-03-24

Schoftgedrag

Er huist een huurling in Den Haag

Die brult vanuit zijn krocht elke dag

Met lawaai en verdraai

Kraakt de schoft doortrapt mensen

En de kamer keek en dacht, ach

©️ Rudolf 13-01-24

Dertien jaar en een beetje

Er was een premier in Den Haag

Die sjanste op de maat van de lach

Met gegraai en gedraai

Maakte hij veul vrinden blij

En stal zo de show elke dag

©️ Rudolf 13-01-24

In een land van melk en baas

Zwaait een premier zichzelf uit

in een lege navo luchtballon

Herschrijven de winnaars

op een hoog agro balkon

Ongrondwettelijk de grondwet

met witte schand chocolade

Dansen trekpopdebatten

uitzinnig de marionetten parade

Balanst de gewezen oppositie

onzichtbaar op geweven glas

En verandert artikel één

in confetti met elke hanenpas

©️ Rudolf 10-01-24


Vunzigheid troef

In een land

van vunzige politici

Zaaien duivels

in code massahysterie

Spelen schapen

verstoppertje in het zand

En vindt de absurditeit

steeds haar eigen kant

©️ Rudolf 05-01-24

HEY DIDDY, YOU'RE TOO PRIDDY

Waar in Holland je ook komt

nergens vind je zo’n komedie

als aan ’t politieke front

waar het torentje te klein

en geen hond echt soeverein

Kwisp’lend met hun dikke staarten

geeft de één de pijp aan Maarten

toont de ander zijne tanden

waar het schuim tot aan de randen

krabt de derde onverdroten

zeer bedenkelijk zijn kloten

Hey Diddy, hey Diddy, hey hey Diddy,

you're too priddy!

Ondoorzichtig maar het felst

zijn de luizen in de pels

die vasthoudend in een scene

grondig grommen zonder gene

tot de roedelleider blaft

dass es damit nicht geschafft

Hondenharen stuiven rond

over dubbele agenda’s

maar de echt gebeten hond

zit meewarig schuddend thuis

met zijn kop pal voor de buis.

Hey Diddy, hey Diddy, hey hey Diddy,

you're too priddy!

© JELOU

Desinformatie

Bij politieke leugens,

waar logica vervaagt,

wordt de realiteit

met lachsalvo's

weggevaagd

©️ Rudolf 27-11-23

In de chaos

van beloften verward,

verkiezingsklanken,

hol, soms hard

Woorden vliegen,

leeg en kil,

a-sociaal beleid,

als bittere pil

Weinig woorden van verbinding,

slechts leeg gegrom,

oneerbaar in verkiezingsstrijd,

een eenzaam ikke eerst getrom

©️ Rudolf 20-11-23

Nú voor mens én dier
In Den Haag,

waar woorden

reeds twaalf jaar dwalen,

spreekt de politiek

steevast vele valse talen

Regels zonder reden,

gedogen zonder zin,

gifwekkende liberalen,

waarbij in gedraai aan 't woord,

de waarheid wordt vermoord
©️ Rudolf 18-11-23

Geen gekul, alleen rijken rijker!
de media paaiende

onderbuik kliek

blaast alvast

naar bange kiezers

vele rechtse luchtballonnen

vol van diepe crisisgaten

uit een kraaiende torenkamer

van naaiend plezier©️ Rudolf 17-11-23

In het land

der verkiezingen,

ach en wee

Dansen de kandidaten,

als een wervelwind,

heen en weer, maar hee

Ze beloven de maan,

de sterren,

en zelfs de zon

Maar na de stemming,

is alles weer

zoals het begon


©️ Rudolf 11-11-23

In ons kikker land

van politiek gezien

de vreemdste zaken

Waar verkiezingen

meer heeft van

schapen laken

Dansen varkens

in vrijheid blijheid

op 't haagse plein

Liefkozen de kippen

liever duister bier

dan vriendelijke wijn

©️ Rudolf 10-11-23 

Popie Jopie feest

In een land van wafels, zaagsel en kaas 

Danst een zuchtige eenhoorn, zonder apathie 

Draagt een reuze leuzen hoed van roze augurken 

Draait als papegaai velen de boom in en zie 

Ook maan, huichelend, begint hoog popie te giechelen 

Doodse ramen met das, dansen vrolijk mee, met thee 

Zo verloopt geregeld dat roomse waffelaars feest 

Daar in die jopie toren, aan de haagse ego zee 

©️ Rudolf 09-11-23

Poppenfestijn

Ik klets en kwebbel,

dag en nacht

Vol nonsens, lachen,

onverwacht

Dus vraag maar raak,

ik ben paraat

Voor onzin, humor,

en zinloos gepraat

©️ Rudolf 09-11-23