Geur van rot

geel verraadt chemie

het land knarst

waar wortels gulzig


gifnevel als ochtenddauw

in het hart van de aarde

een doodse stilte


akkers van vergeten dromen

kleurloos de geur van rot

als schaduw in de zon


de lucht verzadigd

rond velden van

Glyfosaten


bodemleven sterft

maar wat blijft

ons bij?

©️ Rudolf 22-06-24

O Parkinson 

Biologisch 't masker

met messcherpe

monologen

maakt handmachines

maagdelijk


Glunderende groentes

glanzend gillend binnen

van genoegen

glibberend gulzig

glazig

©️ Rudolf 08-06-24

O_o zuchtige mens

menig weg

richting hel

geblakerd

en donker tegelijk

riekt naargeestig

naar verbrand vlees

©️ Rudolf 16-05-24

Dierenrecht

In bos duin

de hei in wei

om ons heen


Dieren

onbezorgd

sereen


Ze eten

spelen ook vrij

in weer en wind


Hoe schoon dit

voor u

en uw kind

©️ Rudolf 07-05-24

In een land van kaas en dromen

Bevend gas en Groningen

En hoge bomen vol van goud


Waar op stelten koeien lopen

Zonder plaats voor wolf en gesnater

Waar alles wordt vergiftigd en vergast


Fluistert een achterkamer

Geheimen in de nacht

In een wereld vol van gekozen dwazen

©️ Rudolf 03-04-24

O_o dieren

In het land van Henk en Hermien

en waarheidsgetrouwe politici

spreekt men de vele woorden

vol waarden glitter en glans

belooft men naast normen

ook de zon en de maan

maar na elke stemming

is alles weer gedaan

©️ Rudolf 20-03-2024

Winterzon

Fluistert warmte

Bloemen ontluiken zacht

Leven ontwaakt in lentepracht

Anomalie
©️ Rudolf 28-01-24

Ziekelijk

Oh hoort, hoort, hoort

Klinkt het in eindeloze treurnis

Kopen, kopen, kopen

Galmt het zuchtig voort

Hebben, hebben, hebben

Klinken liederen van koopgedruis

Meer, meer, meer

Aardse verdoemenis incluis

©️ Rudolf 26-01-24

Waar vrede

Oh leid mij weg

Weg van de saaie stad

Weg van het lawaai

Weg van vergiftigde lucht

En lonk mij met je heerlijke wilde bloemengeuren

Leid mij naar ruisende sparrenkronen

Zoete waterstromen

Gepolijste kiezelstenen

Zingende Lijsters vanuit hun groene tronen

Leid mij naar een fluisterwind

Een eenzaam hert onder ruisende dennenbomen

Ik zal stil

Binnen deze aardse harmonie

Eerbiedig luisteren

Stil zijn

Bij ieder plechtig loflied

En wachten

Wachten tot de maan groots

Helder zijn witte gloed

Over bomen en struiken valt

Over velden en weiden

Over de stille heide

Onder luid oehoe geroep

Oh leid mij naar die rust

Welk het hart omhult

Een ziel binnentreedt

Waar vrede heerst

Waar vrede

Heerst

©️ Rudolf 16-01-24

Z'n dieren rijk

Een schaap danst op de maan

met vier poten heel parmantig

terwijl vrouw koe een aria loeit

heel wel charmantig

Een vis op een skateboard

zingt met verve over zee

terwijl de Heer op z'n banjo speelt

geen mens nog mocht mee

©️ Rudolf 07-01-24

Kippig

in een overvolle streek vol van geplofte schimmelkippen

danst men vrolijk voorbij kleine hokken met tweebenige flipflap lippen

bouwen menige asielkabouters met elastieke garnalen

er vele luchtkastelen van oude fabel annalen

draagt hun agro God feestelijk een vertragende verenhoed

en ademen jarenlang mens en aarde veelvuldig smerig kaka roet

©️ Rudolf 17-12-23

God kijkt mee

Wie én billen brandt,

Én blaren verwaarloosd

Bij snel smeltend zeeijs

Als temperatuur in hoogte stijgt

Waarbij een toekomst wankelt

En toch ontkennend blijft graaien

Vonnist menig kleinkind dood

©️ Rudolf 21-11-23

Oh oh Den Laag

Draaien molens de wind als waterkind hoog op kop,

drinkt een liberaal whisky uit de laagste notendop

Bij Haagse wolken gemaakt van panklare groene spaghetti,

draagt de liberale zon een hoed van zeerijzende roze confetti

Onze oer Hollandse leeuw miauwt luid naar huizendracht,

binnen dit giftig boerenland waar geen grond nog lacht

©️ Rudolf 14-10-23

Een klimaat klok tikt en spreekt,

heel wijs:

De tijd van pappen en nathouden is,

zelfs voor een clown in 't haagje,

echt voorbij

Maar ze rollen over elkaar door,

in dit nonsens decor

Waar de politieke logica lacht,

chaos bevalt

en hebzucht gedijt

©️ Rudolf 11-11-23

Knuffelbomen fluisteren geheime briefjes

Als plek van genegenheid, van liefjes

Onder knuffelbomen groots en wijs

Vind je rust en liefde, een paradijs

Knuffelbomen staan altijd vast en gereed

Voor een warme knuffel, dat je 't weet

©️ Rudolf 03-11-23

Al spelende

De wekker slaat in na de nacht,

het nieuws staat reeds op tafel

Uit de pot stroomt een lang lint van halve waarheden,

als het gemeenzoet der honing

Het streelt al spelende de tong van het lam,

geen wondenzout

kan het binnen slikken nog tegengaan

En misschien, heel misschien

is dit het wel wat het moet zijn,

bestaat er geen weg terug

Zo verschaapt verblind,

blind verslaafd 

dat we waren

Rudolf 25-10-23

Het jaar 2035
In februari liggen mensen onder ontloken bloesembomen

Onder een zacht geroezemoes van bloem naar bloem

Verloren geraakt bijna door een giftig glyfosaat


Veegt men uit elkaars haren verwaaid stuifmeel

Schiet men bij een zalig samenzijn foto's

Onder de al brandende lentezon


Zit men reeds met de lepel klaar

Dra spaarzaam heilzame honing

Traag van de korven stroomt


In maart roert zich geen staart meer

De zon doet in april wat het maar wil

En in mei vertrekken vogels richting noord

Schuilen weidedieren op de dag in menige stal


Verblijven de mensen in rekening vretende ruimten

Met onbetaalbare raamzichten

Op vergeelde grassen

Dorre struiken en bomen 

Gortdroge hitteakkers een lange zomer lang 

©️ Rudolf 07-10-23

Schild van biologisch vuur

Giftige chemie doodzwijgen bij donderslag bij donkere hemel

Aarde lucht en water onwijs uit het klimaat slaan

Fossiel de vaart erin houden over land en zee

In vogelvlucht blijven verspreiden tot aan de nok van de stratosfeer

De maan verwacht en lacht vrijwel ongerept reeds wrang

Marsmannetjes bouwen stilletjes reeds lang aan een schild van biologisch vuur

De brandende zon pelt versneld onze resterende tijd af ieder geslagen uur

©️ Rudolf 26-09-23

Plots opgebruikt een kantelpunt

Plots kilt in moeders ozongat een woekerweefsel

Plots huid voor huid wijd verspreid

Plots meer en meer opgepompte barsten in toenemende glyfosate gronden

Plots chemisch de atmosfeer vaker verhit

Plots vloeden tropenbuien vaker

Plots direct naar hete plastieken zeeën

Plots blakeren bomen vaker open

Plots branden dieren vaker in hun rijk

Plots maken zwarte cijfers flora en fauna kind van onze rekening

©️ Rudolf 21-09-23


Kind van de rekening 

een dikke Mercedes

de grootste villa

een luxueus schip

een vliegmachine

het kan niet op

spelende kinderen

op reine grond

in schone lucht

zwemmend in zuiver water

dat blijft iets voor later

©️ Rudolf 19-09-23

Zwartgeblakerd goud

op een blinden binnenplaats

naast de Haagse A12

wordt dagelijks na klokslag twaalf

doodstil het klimaat vermoord

losgewaterd van een zingende menigte

vanuit een haagse zetel

met hooghartig bevel

bij avondhitte ter aarde gesteld

in een fossielkoude woestijn

van zwartgeblakerd goud

ik noem het bij naam

het volwassen verdriet

van een nog ongeboren generatie

naast onze dode monden

die men maar niet aan het praten krijgt

op de prangende vraag: waarom?

©️ Rudolf 14-09-23

Hitte stress

De nacht kijkt me aan

De ochtend breekt mijn ogen

De dag zweet me open

Hitte

Als een scherp knipmes

Kerft in mij

Ik raap mezelf samen

Graai mijn klieren bij elkaar

En koel het lijf in zalvend water

Aardhitte

Genageld in de nok van de stratosfeer

Maar zwijg erover

Zwijg ten gunste van zwarte cijfers

©️ Rudolf 09-09-23

unsplash